اداره کارگزینی كاركنان و هيات علمی

مجموعه وظايف اداره هيات علمي به چند بخش تقسيم مي شوند که به تفکيک عبارتند از :
الف ) دفتر جذب و استخدام هيات علمي :

از وظايف اين دفتر جذب نيرو هاي متخصص و متعهددر رشته هاي تحصيلي موجود و يا رشته هاي جديد مورد درخواست واحد مي باشد . همکاري اين نيروهاي متخصص ممکن است بصورت تمام وقت ، نيمه وقت ، بورسيه و طرح مشمولان متخصص صورت بگيرد که کليه مراحل  استخدام و  عقد قرارداد همکاري با آنها از طريق اين دفتر با تشكيل پرونده و سايت اينترنتي دفتر جذب اعضاي هيات علمي سازمان مركزي( jazb.iau.ir ) وارسال به منطقه 9 صورت مي پذيرد .

ب ) کارگزيني هيات علمي :

 1. تنظيم ، صدور و اجراي احكام جديد اعضاء هيات علمي (بهنگام تغييرات حقوقي مانند افزايش ساليانه حقوق،مرتبه علمي و ...)
 2. بررسي کارنامه پژوهشي اعضاي هيات علمي تمام وقت ونيمه وقت جهت افزايش پايه سنواتي اين اعضا در احکام حقوقي .
 3. بررسي ذخيره مرخصي سالانه اعضاي هيات علمي تمام وقت ونيمه وقت و ارائه ان به حوزه اداري ومالي.
 4. تهيه گزارش ماهيانه اياب و ذهاب مديران اجرايي.
 5. ارسال فرم قرار دادهاي حق ا لتدريس به گروه هاي آموزشي , دريافت قراردادهاي از مديران محترم گروه ها, ثبت قرار دادها در سيستم , اعمال غيبت اساتيد, نظارت بر رعايت سقف واحدهاي اخذ شده,موظفي اعضاء هيات علمي و در نهايت تهيه وتنظيم ليست پرداختي و ارائه ان به حوزه اداري و مالي(ليست : حق التدريس،راهنمايي و مشاوره وداوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد،كارآموزي،كارورزي،پروژه،معرفي به استاد،استاد راهنمايي گروه پرستاري و مامايي).
 6. انجام کارهاي لازم در خصوص جذب بورسيه هاي ارشد و دکتري (جمه آوري مدارک وارسال آنها به سازمان مرکزي جهت اخذ مجوز , پس از اخذ مجوز اخذ قرار داد, صدور حکم , معرفي به گروه , معرفي به قسمت مالي و ارسال تصويري از انجام کارها به سازمان مرکزي).
 7. تشکيل پرونده در خصوص اعضاي حق التدريسي جديد و دعوت آنها به کميته مصاحبه علمي اساتيد منطقه 9 .
 8. صدور گواهي حقوقي ,گواهي تدريس واستعلام ريز نمرات جهت اعضاء متقاضي استخدام.
 9. انجام پرداخت هاي مربوط به تحصيلات تکميلي پس از تشکيل پرونده اساتيد مدعو.
 10. اعلام بخشنامه هاي سازمان و منطقه 9 به گروهها و قسمت هاي مختلف .
 11. بررسي پايه هاي اعمالي در کميته پايه
 12. بررسي پرونده هاي مربوط به کميته انتظامي و انظباطي و بر گزاري جلسات لازم و تهيه گزارش جهت سازمان مرکزي.
 13. تهيه آمار هاي مختلف جهت قسمت هاي اداري و مالي, حراست و گزينش دانشگاه .
 14. اعلام ليست ذخيره سنوات در انتهاي سال به قسمت اداري ومالي.
 15. انجام و ثبت ماموريت هاي اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت
 16. محاسبه ضريب ريالي حق التدريس اساتيد هيات علمي و مدعو
 17. مكاتبه براي استعلام تاييديه مدارك تحصيلي و درخواست ريزنمرات مقاطع مختلف اساتييد و متقاضيان جهت استخدام و همكاري حق التدريس
 18. تعريف قفل سخت افزاري جهت ورود اساتيد به پورتال اينترنتي
 19. بازخريد و محاسبه سنوات خدمت اعضاء هيات علمي مستعفي و مازاد (بالاي 60 سال) بر اساس بخشنامه هاي سازمان
 20. پاسخگويي به تلفن هاي مكرر ،پيگيري شماره بيمه  و شماره سيباي ملي ، ابلاغ تلفني يا عدم نياز به متقاضيان و توزيع فيش هاي حقوقي اساتيد هيات علمي و مدعو و تنظيم جدول سابقه تدريس و امتيازات پژوهشي  و بايگاني روزانه سوابق و نامه هاي ارجاعي و همكاري جهت اخذ رشته . 

ج ) گسترش رشته ها :

در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامي قوچان با دارا بودن 62 رشته در مقاطع مختلف تحصيلي پذيرايي حدود 5500 دانشجو مي باشد واميد است با تامين فضاي آموزشي مناسب و کافي رشته هاي تحصيلي جديدي نيز تاسيس گردد .در اين راستا دفتر گسترش رشته ها در مجموعه اداره هيات علمي فعاليت مي نمايد ومتناسب با امکانات دانشگاه ، رشته هاي جديد را مورد بررسي قرار داده و در صورتي که واحد بتواند شرايط لازم را فراهم آورد پيشنهاد تاسيس آنها را به سازمان مرکزي دانشگاه آزاد ارائه مي نمايد.و پيگيري هاي مصرانه و مجدانه اي در خصوص جذب رشته را دارد.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات