رشته‌های بدون کنکور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی واحد قوچان

رشته‌های بدون کنکور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

 

گروه

نام رشته

مقطع

جنس پذیرش

گروه فنی ومهندسی

مهندسی نفت - مهندسی حفاری و استخراج نفت

کارشناسی

مرد – زن

مهندسی نفت - مهندسی بهره برداری از منابع نفت

کارشناسی

مرد – زن

مهندسی نفت - مهندسی مخازن نفت

کارشناسی

مرد – زن

مهندسی شیمی

کارشناسی

مرد – زن

طراحی و مهندسی پتروشیمی

کارشناسی

مرد – زن

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

مرد – زن

مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

کارشناسی

مرد – زن

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

کارشناسی

مرد – زن
مهندسی پزشکی – بیو مکانیک

کارشناسی

مرد – زن
مهندسی پزشکی – بیومتریال

کارشناسی

مرد – زن

گروه علوم پایه

شیمی کاربردی

کارشناسی

مرد – زن

شیمی - آفت کش ها

کارشناسی

مرد – زن

مهندسی کشاورزی

مهندسی  علوم وصنایع غذایی

کارشناسی

مرد – زن

گروه علوم انسانی

روانشناسی

کارشناسی

مرد – زن

علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

کارشناسی

مرد – زن

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

مرد – زن

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

مرد – زن

زبان فرانسه - شاخه مترجمی

کارشناسی

مرد – زن

علوم اجتماعی - پژوهشگری اجتماعی

کارشناسی

مرد – زن

علوم اجتماعی- مردم شناسی

کارشناسی

مرد – زن

علوم اجتماعی - برنامه ریزی اجتماعی

کارشناسی

مرد – زن

تربیت بدنی

کارشناسی

مرد – زن

علوم ورزشی وزیستی

کارشناسی

مرد – زن

 

 

 

 

 

گروه فنی و مهندسی

نام رشته

مقطع

جنس پذیرش

مهندسی تکنولوژی – ساخت وتولید- ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

مرد

مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته

مرد

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

مرد

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

مرد – زن

گروه علوم انسانی

 

آموزش و پرورش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته

مرد – زن

 

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

مرد – زن

گروه علوم پایه و کشاورزی

آموزش علوم تجربی

کارشناسی ناپیوسته

مرد – زن

مهندسی علوم وصنایع غذایی

کارشناسی ناپیوسته

مرد – زن

 

 

 

گروه فنی و مهندسی

نام رشته

مقطع

نوع پذیرش

مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

مرد

علمی کاربردی کامپیوتر - نرم افزار

کاردانی

مرد و زن

گروه علوم انسانی

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی

مردو زن

گروه علوم پایه و کشاورزی

تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی

مردو زن

تربیت معلم آموزش علوم تجربی

کاردانی

مردو زن

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد