دفتر طرح و برنامه و بودجه

معرفی دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی قوچان :

در راستای پیش بینی ، برنامه ریزی ، ارزیابی و نظارت در برنامه‌های میان مدت و دراز مدت واحدهای دانشگاهی دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد قوچان بر اساس بخشنامه‌های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1379 رسما فعالیت خود را در واحد قوچان آغاز نمود

 

فعالیت‌های مستمر این دفتر :

 1. تشکیل جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد و  تبادل نظر در خصوص امور بودجه و سایر فعالیتهای دفتر
 2. انعکاس فعالیتها ، عملکرد آموزشی ، پژوهشی ، عمران و ... به سازمان مرکزی جهت ارتقاء امتیازات واحد  بطور سالانه
 3. ارزشیابی برنامه‌ها و عملکرد کلیه حوزه‌ها و انعکاس به شورای مدیریت واحد  
 4. گزارش عملکرد صندوق پژوهشی واحد به منطقه و سازمان و پی گیری تا حصول تاییدیه نهایی
 5. انجام طرح مقایسه فعالیتهای واحد با سند چشم انداز توسعه دانشگاه‌ها و طرح استراتژیک واحد
 6. انجام پیش بینی بودجه سال آتی واحد  
 7. مقایسه پیش بینی و عملکرد بودجه هرسال(سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و دوازده ماهه )  همراه با بررسی و استخراج دلایل انحراف .
 8. انعکاس فعالیت‌های حوزه‌های مختلف به هیات رئیسه و استخراج میزان رشد و رکود
 9. بررسی نمودار سازمانی واحد و تشکیل جلسات متعدد در خصوص بحث پیرامون افزایش بهره وری نیروی انسانی به تفکیک حوزه‌های مختلف
 10. بررسی نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع
 11. انجام طرحها و نظام‌های مورد نیاز واحد
 12. ارایه پیشنهادات لازم در خصوص تدوین برنامه‌های پیشبردی دانشگاه
 13. بررسی بهره وری کارکنان واحد و ارایه راهکارهای ارتقای آن
 14. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه
 15. تدوین برنامه‌های توسعه واحد دانشگاهی با مشارکت و همکاری تمامی معاونت‌ها و بخش‌ها در قالب سیاستهای تدوین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه .
 16.  تبدیل برنامه‌های توسعه به برنامه سالیانه
 17. تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدید‌های بیرونی واحد دانشگاهی با رویکرد استراتژیک
 18. پیش بینی وجوه مورد نیاز جهت برآورد نیازهای  جاری ،سرمایه ای و احتیاطی و اقتضائی
 19. جمع آوری ، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد بودجه پژوهشی
 20. تدوین سیاست‌ها و روند اداری مناسب و بهینه فعالیتهای پژوهشی در واحد

د ر راستای نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی و عملیاتی نمودن فرآیند بودجه ای در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کمیته طرح و برنامه و بودجه در این واحد تشکیل شده است که

اعضای این کمیته به شرح ذیل می‌باشند :

 1. ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر وطن پرست بعنوان رییس کمیته
 2. معاونت محترم پژوهش و فنآوری جناب آقای دکتر طباطبایی بعنوان نایب رییس کمیته
 3. معاونت محترم اداری و مالی جناب آقای دکتر صارمی بعنوان عضو کمیته
 4. معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر خدنگی بعنوان عضو کمیته
 5. جناب آقای دکتر علیزاده گلستانی بعنوان نماینده هیات علمی واحد
 6. رییس دفتر طرح و برنامه و بودجه آقای آقایی بعنوان دبیر کمیته

تماس با دفتر :

تلفن :2201259-0581

ایمیل :  Aghaee_gh@yahoo.com

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد