دفتر طرح و برنامه و بودجه

معرفی دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی قوچان :

در راستای پیش بینی، برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت در برنامه‌های میان مدت و دراز مدت واحدهای دانشگاهی دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد قوچان بر اساس بخشنامه‌های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1379 رسما فعالیت خود را در واحد قوچان آغاز نمود

 

فعالیت‌های مستمر این دفتر :

 1. تشکیل جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد و  تبادل نظر در خصوص امور بودجه و سایر فعالیتهای دفتر
 2. انعکاس فعالیتها ، عملکرد آموزشی ، پژوهشی ، عمران و ... به سازمان مرکزی جهت ارتقاء امتیازات واحد  بطور سالانه
 3. ارزشیابی برنامه‌ها و عملکرد کلیه حوزه‌ها و انعکاس به شورای مدیریت واحد  
 4. گزارش عملکرد صندوق پژوهشی واحد به منطقه و سازمان و پی گیری تا حصول تاییدیه نهایی
 5. انجام طرح مقایسه فعالیتهای واحد با سند چشم انداز توسعه دانشگاه‌ها و طرح استراتژیک واحد
 6. انجام پیش بینی بودجه سال آتی واحد  
 7. مقایسه پیش بینی و عملکرد بودجه هرسال(سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و دوازده ماهه )  همراه با بررسی و استخراج دلایل انحراف .
 8. انعکاس فعالیت‌های حوزه‌های مختلف به هیات رئیسه و استخراج میزان رشد و رکود
 9. بررسی نمودار سازمانی واحد و تشکیل جلسات متعدد در خصوص بحث پیرامون افزایش بهره وری نیروی انسانی به تفکیک حوزه‌های مختلف
 10. بررسی نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع
 11. انجام طرحها و نظام‌های مورد نیاز واحد
 12. ارایه پیشنهادات لازم در خصوص تدوین برنامه‌های پیشبردی دانشگاه
 13. بررسی بهره وری کارکنان واحد و ارایه راهکارهای ارتقای آن
 14. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه
 15. تدوین برنامه‌های توسعه واحد دانشگاهی با مشارکت و همکاری تمامی معاونت‌ها و بخش‌ها در قالب سیاستهای تدوین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه .
 16.  تبدیل برنامه‌های توسعه به برنامه سالیانه
 17. تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدید‌های بیرونی واحد دانشگاهی با رویکرد استراتژیک
 18. پیش بینی وجوه مورد نیاز جهت برآورد نیازهای  جاری ،سرمایه ای و احتیاطی و اقتضائی
 19. جمع آوری ، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به هزینه کرد بودجه پژوهشی
 20. تدوین سیاست‌ها و روند اداری مناسب و بهینه فعالیتهای پژوهشی در واحد

د ر راستای نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی و عملیاتی نمودن فرآیند بودجه ای در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کمیته طرح و برنامه و بودجه در این واحد تشکیل شده است که

اعضای این کمیته به شرح ذیل می‌باشند :

 1. ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر غلامرضا کاظمی بعنوان رییس کمیته
 2. معاونت محترم علمی (آموزشی _ پژوهشی) جناب آقای دکتر علی حیدری بعنوان نایب رییس کمیته
 3. معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای دکتر احسان پولادی بعنوان عضو کمیته
 4. رییس دفتر طرح و برنامه و بودجه بعنوان دبیر کمیته

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد