فوق برنامه امور دانشجویی

برگزاري مسابقات در خوابگاه ها- برگزاري اردوهاي دانشجويي – برگزاري مراسم جنگ و...(با توجه به مناسبت هاي مختلف) برگزاري جشن فارغ التحصيلي برگزاري مراسم افطاري در خوابگاه ها و توزيع اقلام دانشجويي و... از جمله فعاليت هاي فوق برنامه مي باشد.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات