دفتر مشاوره و راهنمایی

مشاوره نقش بسيار مهمي در زندگي مادي و معنوي انسان به ويژه بهبود تحصيل ، رابطه خود با ديگران و كاهش رفتار هاي ناسازگار و انتخاب شيوه زندگي دارد . هدف از مشاوره عبارت است از :

  1. رشد فكري و معنوي و هدايت صحيح افراد در زندگي مادي و معنوي .
  2. ايجاد اعتماد به نفس و توانمندي براي تصميم گيري به جا .
  3. ايجاد روحيه تعاون و همكاري و پرهيز از استبداد رأي .
  4. حل مشكلات مراجعه كنندگان .

لذا ضرورت تشكيل و فعاليت مركز مشاوره بر همگان آشكار مي باشد .در همين راستا مركز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در زمينه هاي مختلف : تحصيلي ، عاطفي ، خانوادگي ، مذهبي و ...... با حضور اساتيد مجرب آماده ارائه خدمات به شما دانشجويان محترم و كليه شهروندان محترم مي باشد .

آدرس : ساختمان علوم انساني و زبانهاي خارجه

طبقه اول – مركز خدمات مشاوره و روان شناختي

تلفن تماس : 2201452-2201456- 0581


ارسال نظر

Captcha image

نظرات