دومین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

دومین همایش ملی کاربرد سیستم‌های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع

http://aisst2015.iauq.ac.ir


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد