دومین دوره مسابقات رباتیک رالی سرعت به همراه 5 لیگ هیجانی

دومین دوره مسابقات رباتیک رالی سرعت به همراه 5 لیگ هیجانی

 

http://robo94.iauq.ac.ir


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد