عناوین اولویتهای تحقیقاتی سال 96 شرکت برق منطقه ای خراسان

عناوین اولویتهای تحقیقاتی سال 96 شرکت برق منطقه ای خراسان و ثبت پیشنهاد پروژه به صورت الکترونیکی از طریق سایت دفتر تحقیقات به نشانی www.krec.ir/researchnew (راهنمای نحوه ثبت نام و ارسال پروژه پیوست می‌باشد)   (دانلود فایل)


ارسال نظر

Captcha image

نظرات