تعطیلی بخش اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تاریخ 14 مرداد الی 27 مرداد ماه 96 / کلیه کلاس‌های ترم تابستان طبق برنامه به قوت خود باقی خواهد بود

📌 براساس بخشنامه سازمان مرکزی، بخش اداری مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به مدت دو هفته از تاریخ 14 مرداد الی 27 مرداد ماه 96 تعطیل می‌باشد.
📌بدیهی است  کلیه کلاس‌های ترم تابستان طبق برنامه  به قوت خود باقی خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


ارسال نظر

Captcha image

نظرات