بخشنامه مهم و خبر خوب برای بازماندگان از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی : امکان ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان سالهای گذشته مقطع دکتری، ارشد و ... فراهم شد

بخشنامه مهم و خبر خوب برای بازماندگان از تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی:
امکان ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان سالهای گذشته مقطع دکتری، ارشد و ... فراهم شد

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات