قابل توجه متقاضیان استفاده خوابگاه دانشجویی (خواهران) برای نیمسال اول 97-1396

 

قابل توجه متقاضیان استفاده خوابگاه دانشجویی (خواهران)

برای نیمسال اول 97-1396

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم که متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی ( خواهران ) می‌باشند،

می‌رساند از تاریخ 96/06/25 لغایت 96/06/29 به سرکار خانم آیتی اتاق 210 مراجعه نمایند .

مراحل ثبت نام :

  1. واریز شهریه خوابگاه مبلغ (2/000/000 ریال  و 400/000 ریال مصارف انرژی  ) .
  2. تکمیل فرم قراداد استفاده از خوابگاه دانشجویی .
  3. دریافت تأییدیه خوابگاه از امور دانشجویی ( سرکار خانم آیتی ) و تحویل ان به مسوول خوابگاه بعد از مهر وامضاء بخش شهریه .
  4. دانشجویانی که تاکنون از خوابگاه استفاده نکرده اند باید فرم پزشک معتمد دانشگاه را  از اتاق 210 دریافت و بعد از امضاء بزشک معتمد دانشگاه تحویل امور دانشجویی نمایند .

امور دانشجویی واحد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد