تغییر تاریخ انتخاب واحد رشته‌های مهندسی شیمی ( کلیه مقاطع)، مهندسی نفت و تکنولوژی صنایع شیمیایی از مورخ 21 و 22 شهریور ماه به روز پنج شنبه 23 شهریور

قابل توجه دانشجویان محترم

رشته‌های مهندسی شیمی ( کلیه مقاطع)،  مهندسی نفت و تکنولوژی صنایع شیمیایی  


تاریخ انتخاب واحد از  روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ 21 و 22 شهریور ماه به روز پنج شنبه 23 شهریور تغییر یافته‌ است.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات