قابل توجه دانشجویان رشته‌های مهندسی شیمی و نفت

قابل توجه دانشجویان رشته‌های مهندسی شیمی و نفت

لطفا انتخاب واحد خود را با توجه به چارت تحصیلی موجود در سایت دانشگاه چک نمایید و در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام به کارشناس رشته خود مراجعه نمایید
(بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع عواقب بعدی بعهده دانشجو می‌باشد)
آموزش واحد


ارسال نظر

Captcha image

نظرات