تسهیلات تخفیف شهریه دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم متقاضی استفاده از تسهیلات طبق آئین نامه تخفیف شهریه دانشجویی جهت نیم سال اول سال تحصیلی 97-1396می رساند : از تاریخ 96/07/22 لغایت 96/08/20 فرصت دارند جهت دریافت فرم و تحویل مدارک لازم به سرکار خانم آیتی (اتاق 210) مراجعه نمایند.

( بدیهی است به درخواستهای بعد از تاریخ فوق هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. )

 

 

 

مدارک لازم جهت استفاده از تخفیف شهریه:

ماده2: تخفیف شهریه کارکنان تمام وقت و بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدارس آزاد اسلامی

 • ارائه معرفی نامه اشتغال به کار با امضای بالاترین مقام مسوول واحد دانشگاهی به واحد محل تحصیل .

* مدارک ارائه به محل کار :

 • ارائه کارنامه ترم قبل کارمند.
 • تکمیل فرم شماره یک ( جهت همسر و فرزند کارمند )
 • ارائه صورت حساب شهریه پرداختی از واحد محل تحصیل کارمند.

شرایط شامل :

 • همسر و فرزندان تحت تکفل کارمند.
 • رعایت حداقل واحد اخذ شده در نیم سال تحصیلی.
 • عدم مشروطی در نیم سال قبل .

تبصره :

- حداکثر میزان اعطای تخفیف در طول تحصیلی برای دوره‌های کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 نیم سال کارشناسی چهار نیم سال ، کارشناسی ارشد پیوسته پنج نیم سال و دکتری حرفه ای نیز پنج نیم سال تحصیلی می‌باشد

ماده 3 :  تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی

 • ارایه لیست دانشجویان ممتاز توسط آموزش واحد .

ماده 4 : تخفیف شهریه نفرات برتر آزمون سراسری

 • واجدین شرایط توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به واحد‌های دانشگاهی معرفی می‌شوند .

ماده 10 : تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند.

 • گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو در واحد دیگر.
 • اصل شناسنامه دانشجویان
 • تصویر شناسنامه دانشجویان ( صفحه اول و دوم )
 • تکمیل فرم شماره 1
 • ارائه فیش حقوقی پدر ( مادر در صورت شاغل بودن )

شرایط :

 • عدم مشروطی در ترم قبل ( در نیم سال اول سال تحصیلی شرط معدل منظور نمی‌شود.)
 • منظور از دانشجوی شاغل به تحصیل همسر دانشجو ، پدر ؛ مادر و فرزندان تحت تکفل است .
 • این تخفیف فقط شامل دانشجویان مجرد یک خانواده می‌باشد .

ماده11: سایر موارد

 • ارائه استشهاد محلی0
 • ارائه فیش حقوقی پدر ( مادر در صورت شاغل بودن ) 0
 • گواهی فوت والدین

ماده 12 : توضیحات .

 • در صورتی که دانشجو در یک نیم سال شرایط برخورداری از چند تخفیف را داشته باشد بالاترین میزان تخفیف ملاک عمل خواهد بود
 • تخفیف شهریه دانشجویان دارای بیماری‌های خاص :
 • ارائه گواهی مبنی بر بیماری دانشجو و استحقاق وی توسط بنیاد امور بیماری‌های خاص .
 • تکمیل فرم شماره 1
 • در دوره‌های تابستانی فقط افراد مشمول بند ( 1-11 ) و آموزش معلمان می‌توانند از تخفیف استفاده کنند.
 • تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که امکان پرداخت  کامل شهریه را نداشته و عدم تمکن مالی ایشان کاملاً برای کمیته محرز شده باشد .
 •  در صورت دارا بودن شرایط فوق ،‌هر دانشجو فقط مشمول یکی از تخفیفات مذکور در آیین نامه پیوست خواهد شد .
 • به دانشجوی میهمان هیچ گونه تخفیف شهریه تعلق نمی‌گیرد.
 • تخفیف‌های اشاره شده شامل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی نمی‌شود .

امور دانشجویی واحد

 

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات