آغاز ثبت نام ازدواج دانشجویی

دانشجویان محترمی که تاریخ عقد آنها 95/07/01 لغایت96/07/31 می‌باشد جهت ثبت نام و بهره مندی از امتیازات آن به سایت:

www.nahad.mums.ac.ir مراجعه نمایند.

 

معاونت دانشجویی  و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد