تمدید و تسری بخشنامه بازگشت به تحصیل رشته‌های غیر پزشکی در نیمسال دوم 97-96

ثبت نام و ادامه تحصیل دانشجویان محترم رشته‌های غیر پزشکی که به دلایل مختلف از ادامه تحصیل بازمانده باشند(بجز دانشجویان اخراج آموزشی ) ،از جمله انصراف ازتحصیل داده اند، ترک تحصیل نموده یا وقفه تحصیلی داشته،یا  قبول شدگانی که ثبت نام ننموده اند تا تاریخ 31/06/1396 ، بدون پرداخت شهریه نیمسالهای وقفه  و بدون احتساب در سنوات آموزشی میسر گردید.

تبصره 1:این بخشنامه شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی که فقط درس پایان نامه /رساله شان باقیمانده نمی‌شود.

تبصره 2: افرادی که رشته وگرایش آنان درحال حاضر در واحد  دایر نباشد مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد