تخفیف شهریه

با سمه تعالی

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم متقاضی تخفیف شهریه تحصیلی طبق آیی نامه میرساند:

از تاریخ 96/12/07 لغایت 96/12/26 فرصت دارند جهت تکمیل فرم و مدارک لازم به اتاق 210 سر کار خانم آیتی مراجعه نمایند

امور دانشجویی واحد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد