راهنمای پذیرفته شدگان سال 1397 : اخبار، دستورالعملها،فرمها و...

اخبـــار:

1- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید مهلت ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون این دانشگاه تا روز پنجشنبه 29 شهریور خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، علیرضا رهایی اظهار کرد: با توجه به درخواست واحدها و متقاضیان ورود به دوره‌های بدون آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبت‌نام تا پنجشنبه 29 شهریور تمدید شد.

وی با بیان اینکه داوطلبان در روز جمعه 30 شهریورماه می‌توانند نسبت به ویرایش ثبت‌نام خود اقدام کنند، گفت: نتایج نهایی دوره‌های کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

http://ana.ir/news/444072

2- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، علیرضا رهایی، اظهار کرد: نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در اولین ساعات روز گذشته برای انجام بررسی‌های لازم، به سازمان سنجش آموزش کشور تحویل داده شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: نتایج این دوره از آزمون کارشناسی ارشد، امشب توسط سازمان سنجش آموزش کشور و سپس با درج در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس azmoon.org اعلام خواهد شد و ثبت‌نام داوطلبان از روز سه‌شنبه 27 شهریور آغاز و تا روز شنبه 31 شهریور ادامه دارد.

http://ana.ir/news/444069

خبر تکمیلی :مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان امروز اعلام می‌شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اظهار کرد:‌ اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان امروز منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: هیچ مشکلی در اعلام نتایج وجود ندارد، فقط پردازش‌ها زمانبر شده است.

آزمون کارشناسی ارشد در ۱۳۲ کدرشته در روزهای پنجشنبه و جمعه، ششم و هفتم اردیبهشت ۹۷ در ۷۴ شهر و ۱۷۷ حوزه امتحانی برگزار شد. حدود 170 هزار نفر در این آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کردند و براساس اعلام رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلام، ظرفیت پذیرش همانند سال گذشته است.

http://ana.ir/news/444401

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مـدارک لازم برای ثبت نام:

الف -مقطع  دکترای تخصصی  ( Ph . D  )با آزمون سال  1397 دانشگاه آزاد اسلامی

1- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و 4 سری تصویر آن+ ریز نمرات کارشناسی ارشد با ذکر معدل

2- اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

3- شش قطعه عکس 4×3تمامرخ که در سال جاری تهیه شده باشـد(بـرای مشمولین12قطعه)

4 - اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی .

5 -مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید. (از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمـومی  یا لغو معافیت تحصیلی دوره‌های مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصـیل فرد نگذشته باشد ).

6 -تکمیل و ارائه فرم‌های درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

7-چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبت نام و تحصیل مشخص شـود کـه متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد.

 

ب - پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون  سراسری سال 1397

  1. اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همراه 4 برگ تصویر آنها.

تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصل مدرک تحصیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائه کند، باید متعهد گردد اصل مدرک را قبل از پایـان نیمسـال اول بــه دانشــگاه تحویــل دهــد و تعهــد مــذکور نیــز همــراه بــا تضمین‌های مالی (چک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال)میباشد.

  1.  اصــل شناســنامه عکــسدار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن (اصل شناسنامه صرفاً برای تطبیق خواهد بود).
  2. اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی (اصل کارت صرفاً برای طبیق خواهد بود.)
  3. شــش قطعــه عکــس  4*3 تمــام رخ کــه اخیــراً تهیــه ومشخصات پذیرفته شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد .(بـرای مشمولین  12قطعه).
  4. اصل و دو برگ تصویرمدرک مشخص کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد.
  5. تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت نـام، فرمهـای مربـوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طرف واحد یا مرکز دانشگاهی در اختیار هر یک از پذیرفته شدگان متقاضی ثبتنام قرار خواهـد گرفت.
  6. مشمولان دیپلمـه ای کـه بـا اسـتفاده از تعهـدات خـدمتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از خدمت دوره ضرورت معـاف میباشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادر مـیگـردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع  چنانچـه لطمه ای به انجام تعهدات وارد نشود را ارائه دهند. افـرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفـه عمومی هستند برای ثبتنام لازم است با مجوز  وظیفه عمـومی از خدمت ترخیص گردند.
  7. شـاغلین نیروهـای نظـامی و انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایران بایستی گواهی موافقـت و معرفـی سـازمان مربوطـه را ارائـه نمایند.
  8. پذیرفته شدگانی که در فرم ثبتنـام اینترنتـی شـرکت در آزمون، خـود را مشـمول مـاده واحـده مصـوب مجلـس شـورای اســلامی موضــوع    اســتفاده از ســهمیه رزمنــدگان و ایثــارگران دانسته اند، باید هنگام ثبتنام فرم مربـوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران را تکمیـل و بـه واحـد یـا مرکـز دانشگاهی ارائه دهند. دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه منظـور حصـول اطمینان از صحت مدارک   مربوط به استفاده کننـدگان از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران مراتـب را بـه طـور جمعـی از ارگانهـای ذیربط استعلام نموده و نتیجـه آن را  متعاقبـاً بـه واحـدها و مراکـز دانشگاهی ابلاغ خواهند نمود. بدیهی است چنانچه در هر زمان ازثبـت نـام و یـا حـین تحصـیل، واجـد شـرایط بـودن ایـن قبیـل از دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسـد، دانشـگاه از ادامه تحصیل آنـان ممانعـت بـه عمـل خواهـد آورد  و در ایـن صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علـت سـوء اسـتفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قـانونی آنهـا بـرای دانشـگاه محفوظ خواهد ماند

 

یادآوری:دانشجویان محترم کلیه مقاطع،

           1- ایثارگران عزیز،(جانبازان 25درصد و بالاتر) و  خانواده معزز شاهد لازم است معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قوچان ارایه نمایند.

           2- دانشجویان محترم تحت پوشش بهزیستی لازم است از اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود معرفی نامه ارایه نمایند.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

فرمهای ثبت نام:

 

1- دکتری

2- ارشد

3- آزمون سراسری

4 -بدون آزمون کارشناسی

5- کارشناسی ناپیوسته

6- کاردانی

 

دستورالعمل ثبت نام:

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد