راهنمای ثبت نام سال 1398(آزمون دکتری، کارشناسی ارشد و بدون آزمون سال 99-98)

اخبـــار:

1- تاریخ مرحله اول یازدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی با تصمیمات کمیته فنی المپیاد ،با توجه به سیل در برخی نقاط کشور،در روز جمعه 1398/02/06  اعلام گردید.

 

2-شرایط و نحوه ثبت نام در دوره دکتری تخصصی (Ph.D)بدون آزمون:

براســاس بخشــنامه شــماره  70/19171مــورخ 94/3/26موضوع آئین نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتـرو فارغ التحصیلان ممتاز برای ورود به دورههای تحصیلی بالاتردر دانشگاه آزاد اسلامی :

1- کلیه حائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره دکتـری تخصصی شامل استعدادهای برتـر و فـارغالتحصـیلان ممتـاز براساس حداقل معدل  17برای رشـته هـای دامپزشـکی، 18.5برای رشته‌های علوم انسانی و  17.5برای سـایر رشـته هـا بـارعایت سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی براساس معدل و رتبــه بنــدی و متناســب بــا ظرفیــت بــرای هــر یــک ازرشته/محلهای انتخابی گزینش و بـرای  مصـاحبه علمـی بـه گروههای تخصصی مربوط معرفی میشوند. امتیاز نهـایی هـر داوطلب براساس شاخصهای پژوهشی – آموزشی و مصاحبه منطبق بر شیوه نامه اجرایی محاسبه و به عنوان شـاخص بـرای گزینش نهایی داوطلبان ملاک عمل قرار میگیرد.

 2- دارا بودن حداقل نمره پایاننامـه  18.50جهـت کلیـه رشته ها.

 3- متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصـیلی در مقطـع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی.

4- متقاضیان میبایست دوره تحصیلی کارشناسـی ارشـد ناپیوسته را حداکثر تا  6نیمسال به پایان رسانده باشند.

تبصره : دوره تابسـتان و مرخصی/مرخصـیهـای بـدون احتساب در سـنوات جـزء نیمسـال/نیمسـالهـای تحصـیلی محسوب نمیشود.

5- دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند،شامل پذیرش بدون آزمون نمیشوند.

 6- داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شـرایط دعوت به مصـاحبه لازم اسـت نسـخهای از فایـل مقـالات وتولیدات علمی چاپ شده در مجلات  ISIیا مجـلات علمـی پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یـا  ISCخود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه بـه گـروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند.

 

3-مهلت مجدد ثبت آزمون ارشد 1398  :

حسین توکلی،مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد:ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی،وبیست و چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور از روز جمعه ۱۶ آذر آغاز شده است و ساعت ۲۴ امروز یکشنبه ۲۵ آذر پایان می‌پذیرد.وی افزود: تربیتی اتحاذ شده است که اطلاعات ثبت نامی متقاضیان از ۲۸ بهمن ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده شود.داوطلبان می‌توانند با مطالعه اطلاعیه‌های منتشره سازمان سنجش، از ۲۸ بهمن تا چهارشنبه اول اسفند ۹۷ نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند و در صورت نیاز آن را ویرایش کنند.وی یادآور شد: همچنین به منظور همراهی و ارائه تسهیلات برای آن دسته از داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشدند، ترتیبی اتخاذ شده است که این داوطلبان می‌توانند در روزهای ۲۸ بهمن تا چهارشنبه اول اسفند ۹۷ با مراجعه به سایت سازمان سنجش و خرید کارت اعتباری ثبت نام نسبت به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ اقدام کنند.

4- سامانه جامع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ (ثبت نام)  (کلیک کنید)

 

لیست رشته‌های کارشناسی ارشــد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچـان  (کلیک کنید)

 

دریافت دفترچه راهنمای آزمون دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام :ثبت‌نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 از روز جمعه مورخ 97/09/16 آغاز و در روز یکشنبه مورخ 97/09/25 پایان می‌پذیرد.

به اطلاع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 میرساند، براساس قانون "سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی" مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین مصوبات "شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی" آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال 1398 با شرایط زیر برگزار خواهد شد. 

لذا ضرورت دارد تمامی متقاضیان ورود به دوره‌‌های فوق در کلیه رشته‌های امتحانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی  در رشته‌های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی  در این آزمون شرکت نمایند. لازم به ذکر است پذیرش براساس قانون مذکور و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور (که در زمان ثبتنام توسط این سازمان منتشر میشود)، صورت خواهد گرفت. عناوین رشته‌های امتحانی، رشته و گرایشهای پذیرنده دانشجو، دروس امتحانی هر رشته و ضرایب هر درس مطابق جدول زیر است: 

فایل جداول مربوط به مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 فرمت PDF

دریافت فایل  اصلاحات اطلاعیه مجموعه‌ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 منتشره مورخ 97/07/15 فرمت

 

5-اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال 1398

1397/09/12 

 پیرو اطلاعیه مورخ 97/09/03 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال 1398 می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تا این تاریخ (97/09/12) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز پنجشنبه مورخ 97/09/15 نسبت به ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند. 

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های فوق و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند. 

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.

 
----------------------------------------------------------------------------

6-جدول ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال 1398

آزمون

تاریخ ثبت نام

تاریخ برگزاری

دکتری تخصصی (Ph.D)

سال 98

سه‌شنبه 97/09/06 تا دوشنبه 97/09/12

جمعه 97/12/03

کارشناسی ارشد ناپیوسته

سال 98

جمعه 97/09/16 تا یکشنبه 97/09/25

پنجشنبه 98/02/05 و

جمعه 98/02/06

سراسری

سال 98

چهارشنبه 97/11/24 تا پنج‌شنبه 97/12/02

پنجشنبه 98/04/13 و

جمعه 98/04/14

 

7-پیرو اطلاعیه مورخ 97/08/27 بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال 1398 برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌رساند که با توجه به نکات ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت نمایند. 

شرایط ثبت نام:

ثبت‌نام برای آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال 1398 از روز سه‌شنبه مورخ 97/09/06 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 97/09/12 پایان می‌پذیرد. لازم به تاکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

فایل جدول کدر شته‌های امتحانی، مواد آزمون ورشته‌های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می‌توانند درهر کد رشته شرکت کنند  در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1398 فرمت PDF

 

8-مصوبات چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1397/08/14 در رابطه با ازمون سراسری سال‌ 1398 و بعد از ان

 

*************************************************************

9-ثبت نام دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی بدون آزمون بهمن ماه 1398

به اطلاع  داوطلبان عزیز رشته‌های بدون آزمون(پذیرش براساس سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد اسلامی میرساند  ثبت نام ترم بهمن  ماه 1397 دانشگاه به فضل الهی از اوایل دیماه آغاز میگردد.

جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته داشتن حداقل مدرک پیش دانشگاهی الزامی است.

لیست رشته‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی قوچان.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد