استقبال گسترده استادان ودانشجویان از سخنرانی رییس انجمن هیپنوتیزم بالینی آسیا

سخنرانی آقای دکتر فتحی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس انجمن هیپنوتیزم بالینی آسیا، فوق تخصص بیهوشی، پرنس هیپنوتیزم دنیا در دانشگاه آزاد اسلامی قوچان که با استقبال گسترده استادان ودانشجویان همراه شد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد