بخشنامه جدید در خصوص دانشجویان شاهد وایثارگر

بسمه تعالی

 

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم شاهد وایثارگر واحد

با توجه به وصول بخشنامه جدید در خصوص دانشجویان شاهد وایثارگر ، به اطلاع آن  دسته از دانشجویان که واحد  شرایط ذیل می‌باشند . می‌رساند به منظور بهره مندی از تخفیفات شهریه شایسته است جهت ثبت نام اولیه به امور دانشجویی واحد (آقایان مهدی ساعدی مدیرامور دانشجویی – ومحمود باقرپور اتاق 209)مراجعه نمایند یا با شماره تلفن‌های ذیل تما س حاصل فرمائید . 05147011175- 05147011138

شرایط :

الف: رزمندگان داراری حد اقل 6 ماه حضور در جبهه  و همسر وفرزند ان

ب: جانبازان کمتر 25% جانبازی و همسر وفرزند ان

ج: آزادگان با سابقه کمتر از 6 ماه اسارت و همسر وفرزندان                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                     

با تشکر

ستاد شاهد وایثار گران واحد

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد