برگزاری هفتمین جشنواره«مسیر خوشبختی»

برگزاری هفتمین جشنواره«مسیر خوشبختی»

ویژه دانشجویان مجرد و متأهل

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایتwww.nahad.mums.ac.ir  مراجعه نمایید.

آخرین مهلت ثبت نام:  20/11/97

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد قوچان

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد