ستاد نانو با مشارکت انجمن علمی مهندسی شیمی برگزارمی کند

ستاد نانو با مشارکت انجمن علمی مهندسی شیمی برگزارمیکند.
 
📣کارگاه آموزشی  مبانی ومفاهیم نانو 
 
ویژه داوطلبین نهمین  مسابقه ملی نانو
 
🔴زمان : چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 1398ساعت15 الی 17
 
🔴مکان : سالن آمفی تئاتردانشکده فنی مهندسی  دانشگاه آزاد قوچان
 
🔴 رایگان 
 
🔴مدرس : آقای دکترافشین فرحبخش عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان
  
🔵 اعطای گواهی حضور به کلیه شرکت کنندگان در کارگاه
 
اعطای گواهی پایان دوره بامهروامضای معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد  به داوطلبینی که در آزمون پایانی حد نصاب نمره را  در آزمون کسب نمایند.
 
 
🔴ورود برای عموم علاقمندان به شرط ثبت نام آزاد می‌باشد. (ظرفیت محدود)
جهت ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی به 
@Nano_quchan


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد