مسابقه کتابخوانی با عنوان "مسئله حجاب"

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشگاهیان (اساتید ،کارکنان و دانشجویان )

مسابقه کتابخوانی با عنوان "مسئله حجاب"

با همکاری بنیاد علمی ،فرهنگی استاد شهید مطهری

شرکت در مسابقه از طریق سامانه و اپلیکیشن جامع استاد مطهری به شرح ذیل می‌باشد :

motahari .ir آدرس سایت بنیاد :       

                                                Ims.motahari.ir/match        آدرس مستقیم شرکت در مسابقه :

motahari.ir/app آدرس مستقیم دانلود اپلیکیشن :    

motahari .ir /help آدرس مستقیم دانلود جدول (کد اختصاصی همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ):   

-  مهلت شرکت در مسابقه تا تاریخ 10/3/98 می‌باشد .

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد