بازدید هیئتهای ورزشی اداره ورزش و جوانان قوچان از دانشگاه آزاد قوچان

بازدید هیئتهای ورزشی اداره ورزش و جوانان و برگزاری جلسه هم اندیشی و تعامل بیشتر .مجموعه ورزشی دانشگاه 25 تیر 98


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد