مراسم تقدیر و تشکر از زحمات دکتر زمانی و با آرزوی سلامتی و طول عمر برای ایشان.

مراسم تقدیر و تشکر از زحمات دکتر زمانی و با آرزوی سلامتی و طول عمر برای ایشان .


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد