قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی استفاده از تسهیلات آیین نامه تخفیف شهریه

                                                              باسمه تعالی

 

به اطلاع آن دسته ازدانشجویان محترم متقاضی استفاده از تسهیلات آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی می‌رساند ازتاریخ98/07/29لغایت 98/08/29 فرصت دارتد جهت تکمیل فرم وتحویل مدارک به اتاق210(سرکار خانم آیتی )مراجعه نمایند.

بدیهی است به درخواستهای بعداز تاریخ فوق الذکر ترتیب اثرداده نخواهد شد.

 

                                                                                                  حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد