جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساعت ۶.۵ صبح ۹۸.۸.۱۲ دفتر امام جمعه محترم👇🏾 با حضور ریاست 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد