مراسم تکریم ومعارفه معاونت سما با حضور ریاست محترم واحد جناب اقای دکتر کاظمی

مراسم تکریم ومعارفه معاونت سما   با حضور ریاست محترم واحد جناب اقای دکتر کاظمی در این مراسم  از زحمات دکتر ابراهیمی تجلیل و آقای دکتر خوش تراش بعنوان معاونت جدید سمامعارفه گردید

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد