افتتاح دفتربسیج اساتید دانشکده سما باحضور ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر کاظمی

افتتاح دفتربسیج اساتید دانشکده سما باحضور ریاست محترم واحد جناب آقای دکتر کاظمی ،فرماندهی محترم سپاه ونماینده ولی فقیه درسپاه وجمعی از پرسنل👇


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد