قابل توجه دانشجویان خواهر متقاضی خوابگاه

باسمه تعالی

به اطلاع آن دسته ازدانشجویان محترم خواهر متقاضی خوابگاه می‌رساند ازشروع ترم بمدت20روز بادردست داشتن مدارک به

(اتاق210-سرکار خانم آیتی)مراجعه نمایند.

فرم درخواست را از اینجا دانلود نمایید

مدارک مورد نیاز:

1-یک قطعه عکس پشت نویسی شده

2-تکمیل فرم‌های شماره1و2و3مربوط به اقامت در سرای دانشجویی(باحضوروالدین یاهمسر محترم)

3-تایید امضای والدین باحضور آنها یا ثبت در یکی از دفاتراسناد رسمی

4-فتوکپی شناسنامه ص1وص مشخصات همسر-فتوکپی کارت ملی دانشجو وپدر یاهمسر

تکمیل فرم گواهی سلامت توسط پزشک معتمد دانشگاه(آدرس:خیابان شهیدداوودی،روبروساختمان پزشکان)خانم دکتر فرشته قوامی

مبلغ شهریه خوابگاه بادر نظر گرفتن مصارف انرژی می‌باشدکه بایستی به شماره حساب خوابگاه واریز گردد.

اموردانشجویی واحد

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد