زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجویی

باسمه تعالی

 

 

زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشجویی

از تاریخ 99/03/25 لغایت 99/04/31 در سایت 

https://monada.iau.ir

توصیه میشود قبل از ثبت درخواست ،مفاد شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجویی بادقت مطالعه گردد.

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد