قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی(تخلیه خوابگاه)

باسمه تعالی

اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی

باتوجه به شیوع بیماری کرونا وتعطیلی سرای دانشجویی به صورت ضربتی واین که بسیاری ازدانشجویان نتوانستند وسایل خودراخارج کننداز دانشجویان محترم درخواست می‌شود هرچه سریعتر نسبت به تخلیه وسایل خود از خوابگاه اقدام نمایند.(در غیر این صورت دانشگاه هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت)

 

معاونت فرهنگی ودانشجویی واحد

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد