ویژه برنامه‌های هفته عفاف و حجاب

باسمه تعالی

ویژه برنامه‌های هفته عفاف و حجاب دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

تیرماه1399

1 - برگزاری نشست تخصصی " وجود زیبا"

زمان: ساعت13:00 روز چهارشنبه 18/4/1399

مکان: سالن کنفرانس اداری واحد

2 - مسابقه دلنوشته و شعر(وجود زیبا از نظر من):

زمان ارسال اثر: چهارشنبه18/4/1399 لغایت 25/4/1399

 و فاصله خطوط 5/1 سانت باشد. BOLD، بدونBnazaninشرایط ارسال اثر: حداکثر1 صفحه، سایز: 14، فونت:

 اثر خود را به شماره واتساب 09151802242 (مظفری) ارسال نمائید.

کمیته آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد