قطع سیستم الکترونیکی آموزش واحد به منظور ارتقا

دانشجویان و اساتید گرامی

پیرو بخشنامه 16569 مورخ 99/04/28 سیستم الکترونیکی آموزش به منظور ارتقا از تاریخ 99/05/02 به مدت 10 روز قطع می‌باشد .لذا خواهشمند است جهت امور آموزشی بعد از ارتقا سیستم اقدام فرمایید

با تشکر

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد