راهنمای دانشجویان جدیدالورود

مهم

مرحله ثبت نام حضوری و احراز هویت در محل دانشگاه همچنان ادامه دارد.

 

راهنمای ورود به سیستم آموزشیار


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد