برنامه برگزاری جلسات حضوری دروس عملی نیمسال دوم 1400-1399

برنامه برگزاری جلسات حضوری دروس عملی نیمسال دوم 1400-1399

گروه مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی

نام درس

روزهای برگزاری

ساعت

 

آز بالینی (مهندس حکاک)

یک شنبه (2 خرداد)

چهارشنبه (12خرداد)

8 تا 14

 

کارگاه تجهیزات(مهندس حکاک)

سه شنبه (4 خرداد)

چهارشنبه (5 خرداد)

8 تا 14

 

آزمایشگاه فیزیک 2 (دکتر مرادی)

چهارشنبه 12 خرداد

8 تا 18

 

کارگاه عمومی (دکتر محبی)

چهارشنبه 5 خرداد

8 صبح تا 16 عصر

 

آزمایشگاه مدارالکتریکی١ (خانم مهندس آرتا)

شنبه ٢٢ خرداد

٨صبح الی ١٣

 

آزمایشگاه الکترونیک ١

(خانم مهندس آرتا)

یکشنبه ٢٣خرداد

٨صبح الی ١٣

 

آزمایشگاه شبکه (دکتر اسماعیل پور)

شنبه 8 خرداد

8 تا 12

12 تا 15

 

گروه مهندسی شیمی

آزمایشگاه فیزیک 2 و فیزیک عمومی (دکتر مرادی)

چهارشنبه 12 خرداد

8-18

 

آز- عملیات واحد (طهماسبی)

دوشنبه(17 خرداد)

7:30 – 10:00

 

آز- انتقال حرارت (لطفی)

چهارشنبه(12 خرداد)

7:30 – 10:00

 

آز- مکانیک سیالات (طهماسبی)

سه شنبه(18 خرداد)

10:00 – 12:30

 

آز- خواص سنگهای مخزن(طهماسبی)

شنبه(8 خرداد)

7:30 – 10:00

 

آز- خواص سیالات مخزن (طهماسبی)

سه شنبه(11 خرداد)

10:00 – 12:30

 

آز- کنترل (خدنگی)

سه شنبه(11 خرداد)

7:30 - 10:00

 

گروه شیمی

آزمایشگاه فیزیک 2 (دکتر مرادی)

چهارشنبه 12 خرداد

8-18

 

روشهای نوین ازمایشگاهی (دکتر عابدی) گروه الف

چهارشنبه 12، 19 و 26 خرداد

12-8

 

روشهای نوین ازمایشگاهی (دکتر عابدی) گروه ب

چهارشنبه 12، 19 و 26 خرداد

16-12

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه و تجزیه دستگاهی (دکتر عابدی)

سه شنبه 11، 18 و 25 خرداد

12-8

 

آزمایشگاه شیمی الی مهندسی شیمی –شیمی کاربردی-صنایع غذایی و.... (دکتر نداف)

چهارشنبه (12 خرداد)

8 تا 15

 

آز شیمی عمومی

(مهندسی کشاورزی- دکترمفضلی)

چهارشنبه (۱۲ خرداد)

۸ - ۱۴

 

آزمایشگاه شیمی عمومی(دکتر بیات)

دوشنبه دهم خرداد

ساعت 15-18

 

آزمایشگاه شیمی فیزیک (دکتر بیات)

دوشنبه دهم خرداد

ساعت 12-15

 

گروه صنایع غذایی

آزمایشگاه فیزیک عمومی  (دکتر مرادی)

پنجشنبه 13 خرداد

8-18

 

میکروبیولوژی صنعتی(دکتر ثانی)

شنبه 8 تا 16 به مدت دو روز به صورت بازدید از کارخانجات

8 تا16

 

جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی(دکتر ثانی)

یکشنبه 8 تا 16 به مدت دو روز از مراکز مربوطه

8 تا 16

 

خواص فیزیکی مواد غذایی (دکتر آریان فر)

سه جلسه آموزش تصویری دستگاههای مربوط به اندازه گیری خواص فیزیکی مواد غذایی

یکشنبه ۲۳ و ۳۰ خرداد  ساعت ۱۵-۱۳

یکشنبه ۶ تیر ساعت ۱۵-۱۳

 

میکروبیولوژی مواد غذایی 2 (دکتر حسامی)

سه جلسه در روز سه شنبه 11و18 و 25 خرداد

ساعت 10-18

 

 

 

عملیات صنایع شیر (دکتر حسامی)

سه جلسه پنج شنبه 13 و 20 و 27 خرداد

8 تا 18

 

گروه پرستاری

آزمایشگاه میکروب شناسی (دکتر حسامی)

دوشنبه ۱۷ خرداد

ساعت ۱۰ تا

۱۸

 

آزمایشگاه انگل شناسی (دکتر حسامی)

دو شنبه ۱۰ خرداد

ساعت ۱۰ تا ۱۸

 

گروه مامایی

آزمایشگاه میکروب شناسی

شنبه 22 ویکشنبه 23 خرداد

ساعت 8تا 17

 

آزمایشگاه میکروب شناسی

 

شنبه29

و یکشنبه 30 خرداد

ساعت 8تا 17

 

آزمایشگاه میکروب شناسی

 

شنبه 5 و یکشنبه 6 تیر

ساعت 8تا 17

 

گروه مهندسی مکانیک

کارگاه انتــقال قدرت‌اتوماتیک

(محسن فرهمند)

یکشنبه 23/3/1400

17-8

 


کارگاه تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی

     ( محسن فرهمند)

دوشنبه 24/3/1400

17-8

 

کارگاه تکنولوژی پیشرفته در خودرو

(محسن فرهمند)

سه شنبه 25/3/1400

17-8

 

کارگاه جوشکاری وورقکاری

(دکتر حسین علیزاده گلستانی)

 

پنجشنبه 27/3/1400

17-8

 

کارگاه جوشکاری

(دکتر حسین علیزاده گلستانی)

 

پنجشنبه 27/3/1400

17-8

 

کارگاه دستگاههای الکتریکی خودرو

کارگاه سوخت رسانی(2)

(محمد نامداریان)

 

پنجشنبه 27/3/1400

17-8

 

کارگاه روشهای تولید

(دکتر ایمان فرح بخش)

 

چهارشنبه 19/3/1400

17-8

 

کارگاه سوخت رسانی(2)

(علی کارگر)

 

پنج شنبه 20/3/1400

17-8

 

کارگاه شاسی و بدنه 2

(محمد نامداریان)

 

سه شنبه 18/3/1400

17-8

 

کارگاه معاینه فنی خودرو

(محمد نامداریان)

 

دو شنبه 17/3/1400

17-8

 

کارگاه مولد قدرت2

(محمد نامداریان)

 

دو شنبه 17/3/1400

17-8

 

کارگاه نقص‌یابی قسمت‌های مختلف خودرو (محسن فرهمند)

 

چهارشنبه 26/3/1400

17-8

 

آزمایشگاه سیستم‌های اندازگیری

(دکتر ایمان فرح بخش)

 

دوشنبه 31/3/1400

17-8

 

آزمایشگاه فیزیک 2

(علی کارگر)

 

دوشنبه 31/3/1400

17-8

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح

(علی کارگر)

 

دوشنبه 31/3/1400

17-8

 

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

(علی کارگر)

 

یکشنبه 30/3/1400

17-8

 

آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در خودرو

(محمد نامداریان)

 

شنبه 29/3/1400

17-8

 

گروه روان شناسی

و مشاوره

فناوری اطلاعات در روان شناسی (دکتر ایمانیان)

یکشنبه 9 و 23 خرداد

8-10

 

فناوری اطلاعات در روان شناسی (دکتر موحدیان)

چهارشنبه 12 و 19 و 26 خرداد

12-10

 

گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ژیمناستیک

 

خانم محمدیان

پنج شنبه

6، 13 ، 20 خردادماه

12-11

 

والیبال

ورزش 1

خانم پولادی

 

پنج شنبه

6، 13 ، 20 خردادماه

 

15-14

16-15

 

ورزش 1

تربیت بدنی

 

 

خانم دکتر ابوالحسن زاده

 

شنبه

8، 15 ،22خردادماه

 

15:30-14:30

16:30-15:30

 

والیبال

ژیمناستیک

یاسرفخرایی

پنج شنبه

6، 13 ، 20 خردادماه

 

17-16

18-17

 

تنیس روی میز

بازی‌های بومی سنتی

تربیت بدنی

محمد الماسی

 

چهارشنبه

5 ، 12 ،19 خردادماه

5 ، 12 ،19 خردادماه

13-12

14-13

تربیت بدنی

 

امین  کیان مهر

چهارشنبه

5 ، 12 ،19 خردادماه

14-13

 

تربیت بدنی1

ورزش 1

 

حسن باقری

چهارشنبه

5 ، 12 ،19 خردادماه

11-10

13-12

 

 

اداره آموزش واحد قوچان

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد