دانشجویان محترم متقاضی انتقال و میهمانی نیمسال اول 1401-1400

باسمه تعالی

 

دانشجویان محترم متقاضی انتقال و میهمانی نیمسال اول 1401-1400

از تاریخ 15 تیرماه لغایت 15 مرداد ماه با مراجعه به سامانه منادا به نشانی

monada.iau.ir

می توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند

 

امور دانشجویی واحد


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد