فرآیند ثبت درخواست انتخاب واحد دوره تابستان توسط دانشجو

راهنما به شرح زیر برای دانشجو فعال شده است.
1-از طریق منوی درخواست/مجوز - زیر منوی "منو ارسال/پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.
2-در قسمت "ارسال درخواست جدید"،طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز انتخاب واحد" و نیمسال درخواست را معادل "993" قرار دهید.
3- با انتخاب دکمه‌ی "ثبت" –درخواست مجوز انتخاب واحد ترم تابستان برای دانشجو ثبت می‌گردد.
4-از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" –زیر منوی "انتخاب واحد" اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد