اطلاعیه در خصوص قطعی برق در زمان امتحانات و عدم ارسال پاسخنامه

دانشجوی گرامی
 
چنانچه در نیمسال دوم 400 - 99 به دلیل مشکلات سامانه وادانا و نیز قطع برق و اینترنت موفق به شرکت درامتحان پایان ترم یا ارسال پاسخنامه امتحانی نشده اید فقط تا ۲8تیرماه فرصت دارید تا با هماهنگی استاد مربوطه جهت امتحان مجدد اقدام نمایید/آموزش واحد قوچان
 ایمیل امتحانات در صورت نیاز:  exam.azad.206@gmail.com


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد