اطلاعیه تخفیف شهریه

باسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان محترم

زمان شروع تخفیف شهریه نیم سال اول1401-1400

ازمورخه 15/08/1400لغایت15/09/1400

متقاضیان محترم بادردست داشتن مدارک لازم وتکمیل فرم درخواست به اموردانشجویی واحد اتاق210(سرکارخانم آیتی)

مراجعه نمایند.

امور دانشجویی واحد

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد